Formularze do pobrania

Chętne osoby mogą pobrać formularze i odesłać je już wypełnione mailowo lub na adres firmy.

Komplet wymaganych formularzy to: Fragebogen – Polen, Datenblatt aktuell oraz Odpowiedzialność w pracy.
Formularze proszę wypełniać w miarę możliwości w języku niemieckim (wymóg ze strony firmy niemieckiej).
FORMULARZE MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE W PROGRAMACH, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAPISANE (TJ. MS WORD ORAZ MS EXCEL) !!! W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z WYPELNIENIEM FORMULARZY W DANYM PROGRAMIE MOŻEMY PRZESŁAĆ JE W FORMIE PAPIEROWEJ POCZTĄ (odsyłanie w tej sytuacji również pocztą na adres firmy).

W formularzu „DATENBLATT ACTUELL” następujące podpunkty:
Sozial-/ Rentenversicherungsnummer
Pers. ID-Nr.
Steuernummer

Wypełniamy TYLKO w przypadku, gdy osoba pracowała wcześniej na terenie Niemiec na warunkach niemieckich (tzn. posiadała umowę z niemieckim pracodawcą). Osoby, które podejmą pracę na tych warunkach po raz pierwszy NIE UZUPEŁNIAJĄ TYCH PODPUNKTÓW (tzn. nie wpisują polskich numerów rent ani emerytur).

Do kompletu dokumentów prosimy dodać skan (ksero) dowodu osobistego, zdjęcie dowodowe (paszportowe) lub jego skan (ksero) oraz skan posiadanego ubezpieczenia (zaświadczenia z PUP, KRUS, ksero legitymacji rencisty, emeryta itp.)

KOMPLETEM DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO PRACODAWCĘ SĄ: FRAGEBOGEN POLEN, DATENBLATT ACTUEL, ODPOWIEDZIALNOŚC W PRACY oraz UMOWA WSTĘPNA plus wymienione powyżej skany (kopie).

Pobierz formularze

Datenblatt-aktuell.doc | Fragebogen-Polen.xls | Odpowiedzialnosc-w-pracy.docx | Umowa wstępna

Przykładowo wypełniony formularz

Do Państwa dyspozycji publikujemy przykładowo uzupełnione formularze. W wypełnianiu formularzy prosimy używać prostych, konkretnych sformułowań, np.: tak, nie, rzadko, dwa razy, itp. Prosimy unikać pisania rozbudowanych zdań.

Prosimy, aby w formularzu Fragebogen odpowiedzi wpisywać w kolumnie C, obok wersu, w którym pytanie napisane jest w języku niemieckim (tak jak widać to w przykładowo wypełnionym formularzu, prawidłowo wpisane odpowiedzi są zaznaczone na czerwono)

Formularze należy wypełniać w języku niemieckim. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób nie jest to łatwe zadanie. Dlatego przygotowaliśmy mały mini- słownik, w którym znajdą Państwo wyrażenia najczęściej pojawiające się w owych formularzach. Na bieżąco będziemy uzupełniać listę haseł. Innych, brakujących wyrażeń prosimy szukać w normalnym słowniku.

Formularze prosimy wypełniać w programach, w których je Państwo pobierają z naszej strony (tj. FRAGEBOGEN w MS Office Excel, zaś DATENBLATT ACTUEL w MS Office Word).

Fragebogen przyklad do pobrania oraz zamieściliśmy słownik, który można pobrać tutaj. Poza wklejeniem zdjęcia do formularza prosimy także o wysłanie skanu zdjęcia, a także do kompletu dokumentów prosimy także dołączyć CV

W razie niepewności co do uzupełnienia dokumentów prosimy o kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone Sabimed.pl © 2013-2015